Strona główna » Zmiany organizacyjne

Zmiany organizacyjne

Koleżanki i Koledzy,

w maju do naszej Organizacji Zakładowej dołączyła grupa spawaczy z Kijewa k. Środy Wlkp. W związku z tym faktem uznaliśmy, że konieczne jest wybranie przedstawiciela organizacji na tym wydziale. Po przeprowadzeniu uzgodnień w gronie  związkowców ze spawalni wskazaliśmy Łukasza Andrzejczaka jako osobę upoważnioną do reprezentowania Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy wobec pracodawcy.

W Bolechowie, z uwagi na przejście Sławomira Urbana na Lakiernię, przedstawicielem Organizacji Zakładowej na DMEK-u został Paweł Kozber, natomiast  Komisja Rewizyjna informuje, że działając na podstawie § 19 Statutu Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy Komisja Rewizyjna uzupełniła swój stan osobowy poprzez dołączenie do składu komisji Przemysława Kaczkowskiego.

Pełny wykaz osób funkcyjnych i upoważnionych do reprezentowania Organizacji Zakładowej znajduje się w zakładce Kontakt.  

Wszystkim nowym przedstawicielom naszej organizacji życzymy dużo sił i wytrwałości w trudnej pracy związkowej.

Z pozdrowieniami

Zarząd Organizacji Zakładowej