Jeśli chcesz przystąpić do naszej organizacji związkowej:

1) Pobierz Deklarację Członkowską i wypełnij ją czytelnie.
2) Wypełnij WNIOSEK DLA KSIĘGOWOŚCI znajdujący się w dolnej części deklaracji jeżeli chcesz, aby składka członkowska – 25 zł – była potrącana z pensji.
3) Jeżeli NIE CHCESZ aby pracodawca wiedział, że jesteś zapisany/zapisana do Konfederacji Pracy, nie wypełniaj WNIOSKU DLA KSIĘGOWOŚCI. Składki możesz regulować sam/sama, np. przelewem lub przekazem pocztowym.
4) Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli i przekaż wypełnioną Deklarację – numery telefonów w zakładce Kontakt.
5) Jeżeli nie masz możliwości spotkania się z przedstawicielem Konfederacji Pracy prześlij Deklarację Członkowską na adres:

Organizacja Zakładowa OPZZ Konfederacja Pracy
w Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46
62-005 Owińska

lub na adres:

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego
ul. Bóżnicza 11c
61-751 Poznań

Rada OPZZ przekaże nam Twoją deklarację zachowując poufność informacji.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pisz na:
opzz@kpsolaris.pl
lub dzwoń na nr:  693 448 040,  693 358 040.