Jeśli chcesz przystąpić do naszej organizacji związkowej:

1) Pobierz Deklarację Członkowską i wypełnij ją czytelnie.
2) Wypełnij WNIOSEK DLA KSIĘGOWOŚCI znajdujący się w dolnej części deklaracji. 
3) Jeżeli NIE CHCESZ aby pracodawca wiedział, że jesteś zapisany/zapisana do Konfederacji Pracy poinformuj o tym przedstawiciela związku, któremu przekazujesz wypełnioną deklarację, a wówczas składkę będziesz regulować sam/sama, np. przelewem lub przekazem pocztowym.
Numery telefonów do przedstawicieli organizacji związkowej znajdziesz w zakładce Kontakt.
4) Jeżeli nie masz możliwości spotkania się z przedstawicielem Konfederacji Pracy prześlij Deklarację Członkowską na adres:

Organizacja Międzyzakładowa nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46
62-005 Owińska

lub: 

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego
ul. Bóżnicza 11c
61-751 Poznań  – Rada OPZZ przekaże nam Twoją deklarację zachowując poufność informacji

Możesz również przesłać scan deklaracji drogą elektroniczną na:
opzz@kpsolaris.pl

W razie pytań i wątpliwości pisz na powyższy adres e-mail

lub dzwoń na nr:  693 448 040,  693 358 040.