Jeśli chcesz przystąpić do naszej organizacji związkowej:

1) Pobierz Deklarację Członkowską i wypełnij ją czytelnie.
2) Jeżeli NIE CHCESZ aby pracodawca wiedział, że jesteś zapisany/zapisana do Konfederacji Pracy, nie wypełniaj OŚWIADCZENIA znajdującego się w prawym dolnym rogu deklaracji, a wówczas składkę będziesz regulować sam/sama, np. przelewem lub przekazem pocztowym.
3) Wypełnioną Deklarację przekaż przedstawicielowi Konfederacji Pracy. Numery telefonów do przedstawicieli organizacji związkowej znajdziesz w zakładce Kontakt.
4) Jeżeli nie masz możliwości spotkania się z przedstawicielem Konfederacji Pracy prześlij Deklarację Członkowską na adres:

Organizacja Międzyzakładowa nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46
62-005 Owińska

lub: 

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego
ul. Bóżnicza 11C
61-751 Poznań  

Rada OPZZ przekaże nam Twoją deklarację zachowując poufność informacji.

Możesz również przesłać scan deklaracji drogą elektroniczną na:
opzz@kpsolaris.pl

W razie pytań i wątpliwości pisz na powyższy adres e-mail

lub dzwoń na nr:  693 448 040,  693 358 040.