Składka członkowska

Składka członkowska jest podstawowym instrumentem decydującym o samodzielności i niezależności organizacji związkowej. Posiadanie własnych środków finansowych pozwala na niczym nieskrępowaną, niezależną od pracodawcy działalność w interesie członków związku.
Składka członkowska w Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy wynosi

25 złotych miesięcznie.

Jest stała i niezależna od wysokości zarobków pracownika.
Składka przeznaczona jest tylko i wyłącznie na cele związane z bieżącą działalnością organizacji związkowej. Są to min:
– opłaty za biuro związku
– koszty obsługi prawnej
– zakup podstawowych materiałów biurowych
– koszty delegacji
– zakup materiałów promocyjnych
– utrzymanie strony www.
– koszty obsługi księgowej
Około 1/4 składki ( 6 zł ) odprowadzana jest na rzecz struktur Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków związku; działalność informacyjno-promocyjną oraz wydawniczą; nakłady na rozwój związku; udzielanie pomocy socjalnej; tworzenie, w ramach możliwości finansowych, Krajowego Funduszu Strajkowego i Krajowego Funduszu Szkoleniowego; pomoc prawną organizacjom związkowym; współpracę z branżowymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi centralami związkowymi; współpracę z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Niewydatkowane, zaoszczędzone środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym Organizacji Międzyzakładowej jako zabezpieczenie potencjalnych akcji protestacyjnych, strajków czy spraw sądowych mogących mieć miejsce w przyszłości.

Organem nadzorującym zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków finansowych jest Komisja Rewizyjna właściwa dla struktury każdego szczebla.

W przypadku samodzielnego regulowania składki prosimy o dokonywanie wpłat na:

OPZZ Konfederacja Pracy
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska
Nr. rachunku: 41 1090 1463 0000 0001 4321 0384
kwota: 25,00 PLN
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko związkowca.

Składki płacimy do 20-go dnia każdego miesiąca ( za miesiąc poprzedni )