O nas

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” w Solaris Bus & Coach sp. z o.o. to niezależna organizacja pozarządowa tworzona przez pracowników w celu zapewnienia sobie reprezentacji na rozmowy i negocjacje z podmiotem zatrudniającym, tzw. pracodawcą.

Wychodząc z założenia, że związek zawodowy tworzony jest przez ludzi i dla ludzi, stawiamy sobie za cel zbudowanie silnego i sprawnie działającego związku zawodowego, który będzie działał w najlepiej pojętym interesie pracowników – członków naszej organizacji. Jako grupa wierzymy, że razem możemy więcej. Zajmujemy się tylko tym do czego związki zawodowe zostały powołane, czyli obroną praw i interesów pracowników. Wyrównujemy w ten sposób siły pomiędzy kapitałem a pracą, biznesem a pracownikami. Będąc głosem słabszej strony stosunku zatrudnienia wprowadzamy realną demokrację w bramy zakładu pracy.

• Stajemy w obronie związkowców w sprawach indywidualnych i zbiorowych – każdy Członek związku otrzymuje pomoc,
• Bronimy i udzielamy wsparcia w razie zamiaru zwolnienia z pracy
• Służymy pomocą i bronimy w przypadku nałożenia kary porządkowej
• Zapewniamy pomoc prawników i ekspertów związkowych
• Reprezentujemy i zapewniamy opiekę prawną w Sądzie Pracy
• Pilnujemy, aby nie dochodziło do łamania praw pracowniczych
• Uczestniczymy w rozmowach z przedstawicielami firmy na wszystkich poziomach zarządzania, co daje nam możliwość wpływania na warunki oraz bezpieczeństwo pracy w firmie
• Jako reprezentatywna organizacja związkowa mamy bezpośredni wpływ na regulacje prawne wewnątrz zakładu pracy – bez naszej zgody zarząd spółki nie może wprowadzić żadnych zmian w Regulaminie Wynagradzania, wszelkie zmiany w Regulaminie Pracy muszą zostać z nami uzgodnione
• Prowadzimy negocjacje oraz korzystamy z prawa do sporu zbiorowego w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków płacy i pracy

W warunkach wolnorynkowej gospodarki rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Po krótkich okresach koniunktury, następują kryzysy, które w bezwzględny sposób wykorzystywane są przez biznes do ograniczania praw pracowniczych. Ludzka praca staje się towarem, a pracownik obiektem wyzysku, kosztem – który biznes pragnie ciąć i ograniczać.

Jeżeli więc:

• Nie chcesz być wyłącznie bezwolnym narzędziem w rękach posiadaczy kapitału
• Chcesz mieć wpływ na uzyskanie korzystniejszych warunków pracy i płacy
• Jesteś niesprawiedliwie traktowany
• Masz problemy w pracy
• Padłeś ofiarą mobbingu
• Jesteś dyskryminowany
• lub chcesz po prostu uzyskać pomoc, w celu rozwiązania konfliktu w miejscu pracy

Nie zwlekaj. Dołącz do nas.
Razem możemy więcej. Razem Jesteśmy silniejsi !