Strona główna » Zebrania związkowe

Zebrania związkowe

W dniach 7-8 lipca w Murowanej Goślinie i Środzie Wlkp. miały miejsce zebrania związkowe naszej Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy. Powodem i głównym tematem spotkań są zbliżające się negocjacje płacowe.

Przedyskutowaliśmy wszystkie zgłoszone przez obecnych postulaty, ustaliliśmy, co jest priorytetem. Jednogłośnie przyjęliśmy stanowisko, że do tak ważnych negocjacji powinniśmy przystąpić siłą obu związków zawodowych działających w Spółce. W związku z tym we wtorek 13 lipca doszło do spotkania przewodniczących zakładowych organizacji związkowych – OPZZ Konfederacja Pracy oraz NSZZ Solidarność – w celu wypracowania wspólnych postulatów. W chwili rozpoczęcia negocjacji jako Wspólna Reprezentacja Związkowa przedłożymy je władzom spółki.