Chcieliśmy podpisać porozumienie – zarząd Spółki wycofał się

Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 seria spotkań negocjacyjnych, które miały miejsce w dniach 17-23 marca odbyła się w okrojonym składzie i bez udziału mediatora.

Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną wywołaną pandemią zrezygnowaliśmy z naszych postulatów płacowych i przyjęliśmy propozycję zarządu Spółki dotyczącą wzrostu wynagrodzeń. Uzgodniliśmy wspólnie wysokość podwyżek w zakresie od 100 do 380 złotych z uwzględnieniem stażu pracy. Zaakceptowaliśmy także dzień 1 kwietnia 2020 r. jako datę wdrożenia podwyżek.

Niestety, gdy wyraziliśmy gotowość do podpisania porozumienia płacowego w uzgodnionym kształcie zarząd Spółki wycofał się tłumacząc swoją decyzję trwającą pandemią i niepewną sytuacją rynkową.

Wobec powyższego, mając na względzie wiążące nas ograniczenia spowodowane Stanem Zagrożenia Epidemicznego oraz otoczenie niesprzyjające wszelkim akcjom protestacyjnym podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu mediacji i nieumawianiu kolejnego spotkania.  Będziemy obserwować rozwój sytuacji. Do rozmów powrócimy w stosownym momencie.