Strona główna » Wnioskujemy o wprowadzenie procedur mających przyspieszyć wypłacanie świadczeń pracownikom objętych kwarantanną.

Wnioskujemy o wprowadzenie procedur mających przyspieszyć wypłacanie świadczeń pracownikom objętych kwarantanną.

23 października wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące informowania o objęciu pracownika kwarantanną.

Dotychczas to pracownik musiał przedstawić do pracodawcy lub do ZUS decyzję sanepidu o objęciu kwarantanną, w celu usprawiedliwienia nieobecności i otrzymania swiadczeń za ten okres.

Od 23 października  ZUS sam automatycznie pobierze  te dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia, a następnie udostępni informację pracodawcy na jego profilu informacyjnym.

W przypadku nieprzekazania pracodawcy przez ZUS informacji w sposób opisany wyżej, pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, a pracodawca występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń czas przesyłania informacji  wydłuża się  co może skutkować opóźnieniami w wypłacaniu świadczeń zainteresowanym pracownikom.

W związku z tym, po sygnałach otrzymanych od naszych związkowców, 28 października zawnioskowaliśmy, aby podstawą do wypłacenia świadczeń za okres kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych było samo oświadczenie złożone przez pracownika, natomiast jego weryfikacja nastąpiłaby w dalszej kolejności.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższych dniach, a informacja o niej przekazana w odrębnym komunikacie spółki.

Przypominamy, że pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową zobowiązani są do poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.