Strona główna » Wnioskujemy do Zarządu Krajowego o podjęcie działań celem dokonania zmian w kodeksie pracy

Wnioskujemy do Zarządu Krajowego o podjęcie działań celem dokonania zmian w kodeksie pracy

Niektóre przepisy prawa pracy mają wyraźnie antypracowniczy charakter. Takim jest np. art. 151 §. 1 k.p., który nakłada na pracownika obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych z uwagi na bliżej nieokreślone „szczególne potrzeby pracodawcy”. Jeżeli prawo jest szkodliwe dla określonej grupy społecznej, to należy je zmienić. Jednakże, jest to proces żmudny i długotrwały. Ale żeby do zmiany doszło to proces należy zapoczątkować, a sprawom nadać bieg.