Strona główna » Wezwanie

Wezwanie

Zarząd Spółki uchyla się od dalszego uczestniczenia w sporze zbiorowym. Wykazując bierność w obecnej fazie sporu, nie dotrzymując uzgodnionych terminów, działając przewlekle narusza normy współżycia społecznego w zakładzie pracy. Zdaniem strony związkowej należy to uznać za przykład bezprawnego działania, którego celem jest uniemożliwienie prowadzenia mediacji.

W związku z tym wysłaliśmy pismo do zarządu Solaris Bus & Coach S.A., w którym WZYWAMY do podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowych na warunkach wypracowanych w drodze prowadzonych rokowań i mediacji bądź przystąpienia do sporządzenia protokołu rozbieżności z mediacji – w terminie do dnia 3 lipca 2020 r.