Strona główna » Wezwanie do wdrożenia podwyżek wynagrodzenia zasadniczego

Wezwanie do wdrożenia podwyżek wynagrodzenia zasadniczego

Do:

Javier Calleja
Prezes Zarządu
Solaris Bus & Coach S.A.
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46
62-005 Owińska

Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu działających w Spółce Solaris Organizacji Związkowych: OPZZ Konfederacja Pracy i Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, wzywamy Pana do wdrożenia podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Solaris Bus & Coach S.A. zgodnie z obietnicami składanymi przez przedstawicieli Zarządu Spółki na spotkaniach z pracownikami, w szczególności w dniu 18 września 2019 roku.

Brak porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi w żadnej mierze nie ogranicza Spółki we wdrożeniu przedmiotowych podwyżek.
Wskazujemy, że związki zawodowe w żadnym momencie negocjacji nie utrudniały wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń – wręcz przeciwnie – nakłaniały Pracodawcę do wprowadzenia ich w życie, w szczególności propozycję uwzględniającą staż pracy przedstawioną przez Zarząd na spotkaniu negocjacyjnym w dniu 13 listopada 2019 r.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie przyznanie podwyżek od 1 stycznia 2020 r., może spowodować dużą frustrację wśród wszystkich pracowników SBC

Przypominamy, że przedmiotem trwających negocjacji jest w obecnej chwili przede wszystkim zwiększenie budżetu na wynagrodzenia.

Obarczanie przez Zarząd Spółki odpowiedzialnością za brak podwyżek Organizacje Związkowe jest nieetyczne i świadczy o niskim poziomie dialogu społecznego w firmie Solaris.

Przypominamy również, że wdrożone w ciągu ostatnich trzech lat, na początku każdego roku podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, były wynikiem wysokiej aktywności w tej materii niżej podpisanych Przewodniczących Organizacji Związkowych.