Strona główna » W obronie miejsc pracy. Spór zbiorowy w Solarisie

W obronie miejsc pracy. Spór zbiorowy w Solarisie

Ochrona miejsc pracy jest jednym z podstawowych zadań związku zawodowego. Jako świadoma swoich praw i obowiązków organizacja związkowa nie możemy przejść obojętnie obok faktu nieprzedłużania umów o pracę etatowym pracownikom Solarisa z powodu zmniejszenia poziomu produkcji, gdy w tym samym czasie spółka zleca prace przy montażu autobusów podmiotom zewnętrznym.

Prowadzone w marcu w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami zarządu Solarisa nie przyniosły efektu. Wskutek nieprzejednanej postawy władz firmy, wynikającej z chęci obniżenia kosztów pracy, grupa naszych koleżanek i kolegów straciła pracę.

Dlatego rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego.