Strona główna » Spotkanie z Zarządem Polinova Polska

Spotkanie z Zarządem Polinova Polska

W piątek 6 października spotkaliśmy się z Zarządem Polinova Polska, aby rozpocząć rozmowy nad aktualizacją sytemu premiowania. Celem organizacji związkowej jest wypracowanie bardziej przejrzystych reguł, w oparciu o które przyznawana jest premia miesięczna. Zanim przeszliśmy do głównego tematu spotkania zajęliśmy się propozycjami zmian w Regulaminie pracy, które już 26 września przedłożyły nam władze Spółki. Po wyrażeniu zgody na zmiany, co do których nie mieliśmy zastrzeżeń, przeszliśmy do kwestii spornych, które stały się powodem burzliwej dyskusji. Nie zgodziliśmy się na nowe, proponowane przez Spółkę zapisy dotyczące zasad udzielania zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej (stanowisko związku poniżej) oraz zapisy ws. rozszerzenia zakresu wykorzystania monitoringu wizyjnego na terenie firmy. W obu przypadku na nasz wniosek Polinova przedstawi nowe wersje, które ponownie przeanalizuje dział prawny Związku.

Co do zasadniczego tematu spotkania, to nasza propozycja doprecyzowania zasad premiowania spotkała się z dużym oporem Zarządu firmy. Nasze argumenty trafiały w próżnię i na tym etapie stanowiska stron pozostały skrajnie odległe. Piątkowe rozmowy były niezwykle trudne i przebiegały w klimacie dalekim od „atmosfery szacunku i wzajemnego zrozumienia”. Nie mniej uzgodniliśmy, że strona związkowa przygotuje na piśmie szczegółowe propozycje ws. premii, a rozmowy będą kontynuowane.