Spotkanie robocze

O godz. 13:00 spotkaliśmy się z przedstawicielami zarządu Spółki, aby omówić możliwości poprawy bezpieczeństwa pracy w warunkach trwającej epidemii.
Na spotkaniu przedstawiliśmy cała listę zgłoszonych przez pracowników propozycji. Każda została przeanalizowana i dokładnie omówiona:
– zwiększyć ilości środków dezynfekcyjnych w tym zapewnić dozowniki w każdej brygadzie
– uzupełniać na bieżąco środki dezynfekujące w dozownikach
– zapewnić środki do dezynfekcji narzędzi
– zastosować lepsze metody dezynfekcji szatni np. ozonowanie – wynająć firmę specjalistyczną
– organizować pracę w taki sposób, aby zachować 1,5 m pomiędzy pracownikami ( decyzją Rządu RP od 2 kwietnia: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra)
– zapewnić swobodny dostęp do maseczek ochronnych i rękawiczek ( decyzją Rządu RP od 2 kwietnia: pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek)
– zastosować kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury
– dopilnować (zabezpieczyć przejścia ), aby każdy wchodzący do firmy przeszedł badanie temperatury
– zrezygnować z używania kart magnetycznych do rejestrowania czasu pracy i otwierania przejść przy portierni
– pozostawić otwarte szlabany na parkingach (aby nie używać kart)
– pozostawić otwarte wszystkie drzwi wewnętrzne ( dotykanie klamek)
– przy drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych, które muszą być zamykane zamontować dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym
– wodę pitną dostarczać w jednorazowych butelkach, aby wyeliminować korzystanie ze wspólnych dystrybutorów
– sprawdzać czy autobusy przyjmowane do serwisowania zostały zdezynfekowane
– ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt pomiędzy zmianami
– ograniczyć do absolutnego minimum obecność zewnętrznych firm remontowo-budowlanych i usługowych.

Na nasz wniosek wysłany w piątek 27 marca, w poniedziałek nastąpiło przesunięcie przerw pomiędzy halami A i C, aby uniknąć tłoku we wspólnych łazienkach. Nasza propozycja, by powrócić do przerw z podziałem na finisze i działy została odrzucona z uwagi hałas, stosowanie środków chemicznych itp.
Co do przedstawionych wyżej propozycji: pod koniec tygodnia otrzymamy informację co, kiedy i jak będzie można wprowadzić w życie.