Strona główna » Spotkania sprawozdawczo-informacyjne

Spotkania sprawozdawczo-informacyjne

Seria zebrań związkowych o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym, które odbyły się w dniu 23 września 2020 r., była okazją do podsumowania pierwszego roku działalności OPZZ Konfederacja Pracy w Solarisie. Oprócz sprawozdania z całokształtu działań w minionym okresie przedstawiliśmy aktualną sytuację dotyczącą stanu uzwiązkowienia, prowadzonych obecnie działań jak również plany na najbliższe miesiące. Jednym z ważniejszych tematów zebrania było sprawozdanie z sytuacji finansowej związku oraz dyskusja nad sposobem wykorzystania nadwyżek finansowych organizacji. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednomyślnie podjęto decyzję, aby środki finansowe gromadzić w celu wykorzystania ich na zdarzenia nadzwyczajne takie jak: akcje protestacyjne, strajki, sprawy sądowe mogące mieć miejsce w przyszłości.

Kolejne zebranie tego typu planujemy zorganizować na wiosnę przyszłego roku.