Rozpoczynamy prace nad uporządkowaniem systemu płacowego.

Konieczność stworzenia nowej tabeli płac przystającej do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań pracowników sygnalizowaliśmy już w 2017 roku. W trakcie ostatnich negocjacji płacowych kształt nowej siatki płac był jednym z głównych przedmiotów sporu z Zarządem Spółki. Dlatego do tematu wracamy i w najbliższych miesiącach chcemy wspólnie z Zarządem doprowadzić do uporządkowania zasad wynagradzania i systemu premiowania pracowników.