Strona główna » Pierwsze spotkania z zarządem i pracownikami Polinova Polska

Pierwsze spotkania z zarządem i pracownikami Polinova Polska

We wtorek 28 września po raz pierwszy spotkaliśmy się z Prezesem Zarządu Polinova Polska. Tematem naszych rozmów, poza sprawami organizacyjnymi, były min. zasady udzielania urlopów na żądanie, prawa pracownicze, a także relacje międzyludzkie w zakładzie pracy. Rozmawialiśmy także o sposobach komunikacji z pracownikami Spółki. Ustaliliśmy ponadto, że spółka wyznaczy osobę odpowiedzialną za bezpośrednie kontakty z organizacją związkową, co powinno znacznie ułatwić nam współpracę.

Natomiast w środę 29 września przeprowadziliśmy pierwsze otwarte zebrania związkowe, w których łącznie udział wzięło ponad 100 pracowników spółki. Przedstawiliśmy plany związane z rozwojem organizacji na terenie Polinovy, w tym powołanie Społecznej Inspekcji Pracy. Z kolei głównymi tematami poruszanymi przez pracowników były bardzo duża ilość nadgodzin, konieczność pracy w soboty w ramach ” odpracowania przestoju”, niejasne zasady premiowania, niewłaściwe traktowanie pracowników czy swobodne dysponowanie urlopem wypoczynkowym przez zakład pracy. Otrzymaliśmy szereg informacji, który staną się podstawą do naszych dalszych działań w spółce. Następne zebranie zorganizujemy pod koniec października lub w pierwszej połowie listopada.