Strona główna » Nowe stawki diety w podróży służbowej

Nowe stawki diety w podróży służbowej

W wyniku inicjatywy pracowników i dyrekcji działu serwisu w Murowanej Goślinie zarząd spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych. W czwartek 20 maja podpisaliśmy aneks do Regulaminu Wynagradzania, który podnosi wysokość diety należnej pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróż służbową. Z chwilą wejścia w życie zmian w regulaminie, co nastąpi najpóźniej 1 czerwca 2021, dieta rozliczana będzie według stawek określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Dzięki tej zmianie wysokość diety zagranicznej wzrasta w stosunku do obecnie obowiązującej w firmie stawki od 27% do 90% w zależności od kraju podróży. Aktualną wysokość stawek dla wybranych krajów pokazujemy w tabeli. Wysokość diety krajowej nie ulega zmianie.