Strona główna » Negocjacje płacowe rozpoczęte

Negocjacje płacowe rozpoczęte

Koleżanki i Koledzy,

rozpoczęliśmy negocjacje płacowe z Zarządem Spółki. Przedstawiliśmy dzisiaj i omówiliśmy 3 postulaty, które 30 lipca uzgodniliśmy na naszych spotkaniach związkowych:

1. Wprowadzenie nowej tabeli wynagrodzeń, w której głównym kryterium będzie staż pracy w firmie Solaris.
2. Wprowadzenie nagród jubileuszowych.
3. Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na budowę efektywnego systemu wentylacji z instalacją schładzającą we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych w spółce.

Rozmowy skoncentrowały się przede wszystkim na nowej tabeli wynagrodzeń.
Zarząd firmy uważa, że staż pracy nie może być decydującym czynnikiem określającym wysokość wynagrodzenia. Wyraża opinię, że rotacja pracowników, napływ nowych ludzi z zewnątrz, są korzystne dla firmy. Zarząd uważa także, że wprowadzenie nowej tabeli w takim kształcie jest zbyt skomplikowane, wręcz niewykonalne.

My jesteśmy przeciwnego zdania w każdym z tych aspektów. Przede wszystkim uważamy, że doświadczenie pracowników zdobyte w trakcie pracy w Solaris Bus & Coach S.A. ma decydujące znaczenie w efektywnym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Zgrana i wydajna załoga jest gwarantem sukcesu firmy.
Na razie każda ze stron pozostała przy swoich stanowiskach.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 5 września 2019 r.