Strona główna » List do Prezesa Zarządu CAF

List do Prezesa Zarządu CAF

W imieniu Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy, w dniu 8 października 2019 roku do Prezesa Zarządu CAF wystosowany został list następującej treści:

Pan Andrés Arizkorreta García
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
José Miguel Iturrioz, 26
20.200 Beasain (Guipúzcoa)

Szanowny Panie Prezesie,

od 28 sierpnia 2019 r. związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach S.A. prowadzi negocjacje z Zarządem Solaris, których celem jest zwiększenie wynagrodzeń pracowników spółki. Z pośród trzech naszych postulatów najważniejszym jest wprowadzenie nowej tabeli wynagrodzeń, w której najistotniejszym czynnikiem jest staż pracy w firmie Solaris. Nowa tabela wynagrodzeń wprowadzi jasne i czyste zasady podwyżek indywidualnych oraz zlikwiduje patologiczne zjawiska występujące przy awansach finansowych. Transparentne zasady wynagradzania są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki.

Pracownicy są największa wartością Solarisa. Wysoka wartość spółki jest w ogromnej części wynikiem ich wieloletniej, ciężkiej pracy. W ciągu tych lat pracownicy zdobyli ogromne doświadczenie oraz zgromadzili ogromną wiedzę z zakresu produkcji autobusów.
Występujący w spółce powszechny brak pełnej dokumentacji technicznej oraz zupełny brak dokumentacji wykonawczej sprawia, że posiadana przez pracowników wiedza i doświadczenie są nie do przecenienia – są one podstawą funkcjonowania całego cyklu produkcyjnego.
Z tego właśnie powodu postulat połączenia wynagrodzenia zasadniczego ze stażem pracy w spółce jest ze wszech miar uzasadniony.

Zarząd Solaris ma jednak w tej materii odmienne zdanie. Zarząd uważa, że pracownicy powinni być wynagradzani na podstawie oceny wnikającej z takich wskaźników jak: postawa pracownika, zaangażowanie oraz matryca kompetencji.
Postawy i zaangażowania nie sposób ocenić, ponieważ są niemierzalne. Ocena będzie więc subiektywna. Co do matrycy kompetencji to pomysł ten wygląda dobrze, ale tylko na papierze.
Matryce kompetencji funkcjonują w Solarisie od ponad 10 lat. Nie mają jednak żadnego praktycznego znaczenia. Nie sprawdziły się. Okazały się nieprzydatną do niczego fikcją.
Zakres obowiązków pracowniczych: ich różnorodność, specyfika są na tyle odmienne, iż nie sposób je wzajemnie porównać i oszacować. W Solarisie mamy do czynienia z typową „ręczną robotą” co wielokrotnie wymusza wykazywanie się indywidualnymi talentami. Dodatkową komplikacją jest niespotykana dotąd w spółce rotacja pracowników oraz kadry menadżerskiej jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.
Trudno więc w takich warunkach o prawidłową ocenę pracownika na podstawie stworzonego schematu.

Wprowadzenie systemu wynagrodzeń w oparciu o matryce kompetencji jest kolejnym już, błędnym projektem forsowanym przez Zarząd Solaris. Poprzedni projekt, z 2018 roku, dotyczący reorganizacji procesu produkcji w Bolechowie doprowadził do wielogodzinnych przerw w pracy, chaosu, a w efekcie wielomilionowych strat.

Pracownicy nie mogą ponosić finansowych konsekwencji błędów popełnianych przez menadżerów spółki, bo ich na to nie stać ( mediana stawek wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach robotniczych wynosi około 850 euro miesięcznie ). Tak niskie wynagrodzenia są wynikiem wieloletnich zaniedbań w tej materii przez władze firmy. Niskie wynagrodzenia były jednym z powodów fali odejść doświadczonych pracowników, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 2017/2018. Ujemne skutki tego zjawiska odczuwamy do dzisiaj.

Zmiana właściciela spółki we wrześniu 2018 roku zatrzymała ten niekorzystny dla firmy trend. Nastąpił okres wyczekiwania na korzystne zmiany, w tym zmiany finansowe. Jeżeli jednak do takich zmian nie dojdzie czeka nas kolejna fala odejść co może mieć dla spółki bardzo negatywne konsekwencje.

Szanowny Panie Prezesie, pracownicy są największym kapitałem Solarisa, kapitałem, w który należy i warto zainwestować. Tylko w ten sposób Solaris będzie w stanie zrealizować swoje długofalowe, ambitne cele.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu
OPZZ Konfederacja Pracy
w Solaris Bus & Coach S.A.