Komunikat Zarządu Organizacji Zakładowej

Koleżanki i Koledzy,
w związku z mającymi miejsce na terenie naszej firmy zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 pozostajemy w ciągłym kontakcie z zarządem Spółki. Przeprowadziliśmy szereg rozmów telefonicznych , prowadzimy korespondencję mailową i sms. Podjęliśmy kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Na dzień dzisiejszy u 4 naszych kolegów, spośród 10 przebadanych, potwierdzono zakażenie. Wszystkie te osoby będą przebadane jeszcze raz.
W czwartek 7 maja przebadana zostanie grupa 37 osób objętych kwarantanną Sanepidu. Dodatkowo na koszt firmy przebadanych zostanie 25 osób, które nie są na kwarantannie, ale zostały czasowo zwolnione z obowiązku świadczenia pracy i przebywają w domach.
Testy będą robione dopiero w czwartek, gdyż musi upłynąć kilka dni od kontaktu z chorym, aby wynik badania był wiarygodny. Na wynik należy poczekać co najmniej 24 godziny, a więc minimum do piątku.
W zależności od tego, ilu będzie chorych Zarząd Spółki po konsultacji z Sanepidem podejmie decyzję czy zatrzymać produkcję w firmie czy nie.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki zatrzymanie produkcji w obecnej chwili wyłącznie na jednej zmianie nie poprawi sytuacji i mija się z celem.
Zatrzymanie produkcji na dłuższy okres z pewnością będzie miało wpływ na nasze wynagrodzenia.

Koleżanki i Koledzy, w tym trudnym czasie pamiętajmy o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych. Wiemy, że są wśród nas osoby cieszące się bardzo dobrym, wręcz doskonałym zdrowiem, które nie obawiają się zakażenia, ale musimy również wszyscy zdawać sobie sprawę z tego, że część naszych kolegów cierpi na choroby układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycę i inne choroby przewlekłe, są oni w grupie podwyższonego ryzyka. Wielu z nas ma rodziców w podeszłym wieku, często schorowanych inni natomiast małe dzieci. Po za tym do dzisiaj nieznane są skutki uboczne przejścia COVID-19.
Pamiętajmy o tym, abyśmy ostatecznie wszyscy bez uszczerbku na zdrowiu wyszli z tej sytuacji.