Strona główna » Informacja ws. EBIT najwcześniej po dniu 25 lutego i jest to uzależnione od działań spółki CAF.

Informacja ws. EBIT najwcześniej po dniu 25 lutego i jest to uzależnione od działań spółki CAF.

Koleżanki i Koledzy,

od kilku tygodni otrzymujemy od Was zapytania kiedy będzie znana wysokość premii od EBIT lub jaka jest wysokości tego wskaźnika za 2020.

Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że najwcześniej takie dane będziemy mogli otrzymać dopiero po dniu 25 lutego. Wynika to z faktu, że Solaris jako podmiot zależny od firmy CAF, która notowana jest na giełdzie papierów wartościowych w Madrycie, nie może upublicznić istotnych danych finansowych ( a takim jest wskaźnik EBIT) wcześniej niż „spółka-matka”. Publikacja danych ma wpływ na kurs akcji, więc musi przebiegać w zgodzie z przepisami o obrocie papierami wartościowymi i regulaminem giełdy papierów wartościowych.

Spółka CAF zapowiada prezentację wyników za ubiegły rok na czwartek 25 lutego, przy czym wskazuje, że wstępna data może ulec zmianie.

Dopiero po tym wydarzeniu możliwe będzie przekazanie przez Solaris informacji o wysokości wskaźnika EBIT i ewentualnej premii, co nastąpi najprawdopodobniej na początku marca.