Strona główna » II runda negocjacji płacowych w Polinova Polska

II runda negocjacji płacowych w Polinova Polska

Drugie spotkanie negocjacyjne w znacznej części skoncentrowało się na kosztach finansowych dla Spółki Polinova przy założeniu, że wdrożone byłyby wszystkie nasze postulaty płacowe. Zarząd przedstawił w tym zakresie szczegółowe wyliczenia z uwzględnieniem roku bieżącego i następnego. Zostaliśmy poinformowani, że postulaty płacowe przekazano niemieckiemu zarządowi grupy, gdzie były przedmiotem analizy. Na tym etapie rozmów możemy powiedzieć, że jest możliwość realizacji części naszych postulatów. Rozmowy będą kontynuowane.

Kolejne spotkanie w drugiej połowie maja.

Na zdjęciu oficjalne pismo z postulatami przekazane na pierwszym spotkaniu w dniu 12 kwietnia.