Emerytury stażowe – konieczne wzmocnienie działań.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych,  aby dać pracownikom prawo wyboru momentu przejścia na emeryturę .

Emerytury stażowe to dobre rozwiązanie dla tych, którzy wcześnie rozpoczęli aktywność zawodową, a w szczególności, gdy wykonywali ciężką, wyczerpującą pracę fizyczną.

Zgodnie z przygotowanym projektem kobiety, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyźni, którzy mają okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat, mogliby przejść na emeryturę wcześniej, niż przewiduje powszechny wiek emerytalny (60/65).

Pomimo tego, że wprowadzenie emerytur stażowych było także jednym z haseł wyborczych urzędującego Prezydenta RP projekt ten napotyka na znaczny opór wielu środowisk.

Dlatego OPZZ zamierza przygotować publikację – zbiór listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań państwowych czynników decyzyjnych na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Zbiór zostanie przekazany na ręce Prezydenta w grudniu bieżącego roku, a także rozesłany do mediów.

W związku z powyższym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z apelem do pracowników z długoletnim stażem, o  przesyłanie listów w celu wzmocnienia  presji na wprowadzenie emerytur stażowych.

Listy powinny zawierać przede wszystkim informacje o przebiegu kariery zawodowej, wykonywanych dotychczas zawodach, przepracowanych latach pracy, wpływie długiej i ciężkiej pracy na zdrowie. Nie jest wymagane podawanie danych osobowych – imienia i nazwiska, można zachować anonimowość.

Listy należy przesyłać na adres e-mail Katarzyny Dudy, specjalistki ds. polityki społecznej OPZZ:  duda@opzz.org.pl.