Strona główna » Dwoje nowych wiceprzewodniczących w Zarządzie Organizacji Międzyzakładowej

Dwoje nowych wiceprzewodniczących w Zarządzie Organizacji Międzyzakładowej

W związku z wakatem powstałym na stanowisku wiceprzewodniczącej i członka Zarządu Organizacji, a także w związku z objęciem zakresem działania Organizacji Międzyzakładowej Ikano Industry Sp. z o.o. oraz wyrażoną zgodą przez Prezydium ZK na powiększenie zarządu ww. Organizacji do 7 osób, działając na podstawie § 19 pkt 1 i pkt 3 Statutu Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, Zarząd Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy powołał w dniu 29 grudnia 2022 r.

Kol. Rafała Jakubowicza z Polinova Polska

oraz

Kol. Beatę Sommerfeld z Ikano Industry

na członków Zarządu Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy i powierzył funkcję wiceprzewodniczących.

W związku z powyższym w skład Zarządu Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy wchodzą i sprawują następujące funkcje:

Przewodniczący – Wojciech Jasiński

Skarbnik – Maciej Kaźmierowski

Sekretarz – Tomasz Kłos

Wiceprzewodnicząca – Ewa Kowalska

Wiceprzewodnicząca – Beata Sommerfeld

Wiceprzewodniczący – Rafał Jakubowicz