Strona główna » Druga tura negocjacji

Druga tura negocjacji

Dzisiaj miała miejsce kolejna, trwająca ponad półtorej godziny, tura negocjacji. W spotkaniu, oprócz 3-osobowej delegacji OPZZ Konfederacja Pracy, wzięli udział także przedstawiciele Solidarności.

W pierwszej części spotkania Zarząd Spółki  przedstawił postulaty NSZZ Solidarność oraz OPZZ Konfederacja Pracy. Następnie poinformował o średnich wynagrodzeniach w naszym regionie w porównaniu do wynagrodzeń w Solarisie. W dalszej części Zarząd odniósł się do naszych postulatów: przedstawił szacunkowe koszty budowy systemu wentylacji ze schłodzonym powietrzem – Spółka dostrzega problem wysokich temperatur dlatego temat będzie kontynuowany; zadeklarował, że do piątku wyliczy koszty zaproponowanych przez nas nagród jubileuszowych – wyliczenia obejmować będą lata 2020 – 2023.

W celu wyjaśnienia naszej propozycji w postaci nowych tabel płac, przekazaliśmy zmodyfikowaną propozycję. Przekazaliśmy również specjalną tabelę, która umożliwi dokładne wyliczenie kosztów potencjalnego wprowadzenia w życie tego postulatu. Zarząd zadeklarował natychmiastowe przystąpienie do wyliczeń.

W końcówce spotkania zaproponowaliśmy, aby spotkania organizować z większą częstotliwością, minimum raz w tygodniu, co pozwoli na przyspieszenie tempa negocjacji.

Daty kolejnego spotkania jednak nie umówiono. Zarząd Spółki chciałby rozmawiać w formacie trójstronnym. W odpowiedzi wyraziliśmy wolę współpracy z Solidarnością oraz wolę prowadzenia rozmów w takiej formule. Solidarność nie udzieliła odpowiedzi w tej kwestii. Zarząd wyznaczył 13 września br. jako ostateczny dzień na informację ze strony NSZZ Solidarność o chęci lub jej braku do współpracy trójstronnej. Dopiero po tym terminie możliwe będzie ustalenie  daty i formuły kolejnych spotkań.