Bez postępu w mediacjach

Ostatnie dwa spotkania mediacyjne do których doszło 4-go i 11-go marca nie przyniosły żadnego postępu w negocjacjach. Zarząd Spółki nie przedłożył żadnej nowej propozycji. Usłyszeliśmy znów to samo, co słyszymy od wielu miesięcy.

Jak widać takie słowa jak: „negocjacje”, „kompromis” rozumiane są w specyficzny sposób przez naszych rozmówców po drugiej stronie negocjacyjnego stołu. Można odnieść przy tym wrażenie, że zarządzający naszą firmą nie zdają sobie sprawy z nastrojów panujących wśród załogi.

Wskutek braku woli i nieprzejednanej postawy Zarządu Spółki nie widzimy możliwości zakończenia sporu zbiorowego w drodze mediacji. Dlatego na miejscu w Bolechowie-Osiedlu oraz w centrali Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy w Warszawie podejmujemy już pierwsze działania w celu przeprowadzenia strajku generalnego, który zostanie poprzedzony serią demonstracji i referendum strajkowym. Jednocześnie korzystając z kontaktów posiadanych przez Konfederację Pracy i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nawiązaliśmy współpracę z niemieckimi związkami zawodowymi. Przedstawiciele DGB – największej Federacji Związków Zawodowych w Niemczech – złożyli obietnicę pomocy i zaangażowania się w naszą sprawę.