Strona główna » Zebranie związkowe w Ikano Industry

Zebranie związkowe w Ikano Industry

We wtorek 22 listopada przeprowadziliśmy pierwsze otwarte zebranie związkowe, w którym wzięli udział związkowcy i pracownicy niezrzeszeni z Ikano Industry. Przedstawiliśmy plany związane z rozwojem organizacji związkowej na terenie Spółki w szczególności powołanie Społecznej Inspekcji Pracy czy udział przedstawicieli Związku w składzie i pracach Komisji Socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z kolei głównymi tematami poruszanymi przez pracowników były niejasne zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, w tym swobodne dysponowanie urlopem wypoczynkowym przez zakład pracy, zasady udzielania urlopów na żądanie, relacje międzyludzkie na linii przełożony- podwładny, a także kwestie bhp, np.: niskie temperatury na halach produkcyjnych. 

Zgromadzone informacje będą podstawą do naszych dalszych  działań.

Następne zebranie planujemy zorganizować w połowie grudnia lub na początku stycznia, w zależności od dostępności sali w RCK Rogoźno.